Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 73,7/ kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2288 Kysucké Beskydy (jpg, 2,92 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2288 Kysucké Beskydy (pdf, 189 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2288 Kysucké Beskydy (pdf, 190 kB)