Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2284 Teplické stráne do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2284 Teplické stráne do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 104 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2284 Teplické stráne (jpg, 2,66 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2284 Teplické stráne (pdf, 119 /kB)