Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2272 Vozokánsky luh do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2272 Vozokánsky luh do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2272 Vozokánsky luh (jpg, 0,97 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2272 Vozokánsky luh (pdf, 118 kB)