Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2240 Kľak do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2240 Kľak do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2240 Kľak (jpg, 2,61 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2240 Kľak (pdf, 115 kB)