Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2231 Brekovský hradný vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2231 Brekovský hradný vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 68,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2231 Brekovský hradný vrch (jpg, 2,41 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2231 Brekovský hradný vrch (pdf, 123 kB)