Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2222 Jelešňa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2222 Jelešňa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 84,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2222 Jelešňa   (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2222 Jelešňa (pdf, 124 kB)