Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0813 Trokanovo do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0813 Trokanovo  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 57 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0813 Trokanovo (jpg, 2,87 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0813 Trokanovo (pdf, 297 kB)