Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 64,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj (jpg, 2,94 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj (pdf, 202 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj (pdf, 201 kB)