Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

12.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 64,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj (jpg, 2,94 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj (pdf, 202 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2112 Slovenský raj (pdf, 201 kB)

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže