Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2090 Dunajské luhy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2090 Dunajské luhy  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 81,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2090 Dunajské luhy (jpg, 2,65 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2090 Dunajské luhy (pdf, 218 kB)