Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2019 Tarbucka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2019 Tarbucka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 63,7 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2019 Tarbucka (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2019 Tarbucka (pdf, 300 kB)