Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0969 Hradné lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0969 Hradné lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu  (pdf, 123 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0969 Hradné lúky (jpg, 2,60 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0969 Hradné lúky (pdf, 121 kB)