Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0968 Pod Misárňami do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0968 Pod Misárňami do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 82,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0968 Pod Misárňami (jpg, 2,42 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0968 Pod Misárňami (pdf, 122 kB)