Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0965 Viniansky hradny vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0965 Viniansky hradný vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 101 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0965 Viniansky hradný vrch (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0965 Viniansky hradný vrch (pdf, 13,8 kB)