Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0963 Osadská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0963 Osadská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 75,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0963 Osadská (jpg, 993 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0963 Osadská (pdf, 121 kB)