Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0960 Niva Turca do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0960 Niva Turca  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 81,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0960 Niva Turca (jpg, 2,93 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0960 Niva Turca (pdf, 16,4 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0960 Niva Turca (pdf, 207 kB)