Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0960 Niva Turca do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu