Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0959 Galamia do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0959 Galamia do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 175 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0959 Galamia (jpg, 999 kB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0959 Galamia (pdf, 123 kB)