Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0957 Uderinky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0957 Uderinky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 103 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0957 Uderinky (jpg, 2,76 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0957 Uderinky (pdf, 119 kB)