Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0956 Ľuborečské dubiny do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0956 Ľuborečské dubiny do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 141 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0956 Ľuborečské dubiny (jpg, 2,95 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0956 Ľuborečské dubiny (pdf, 127 kB)