Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0955 Klenovecké lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0955 Klenovecké lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 125 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0955 Klenovecké lúky (jpg, 4,56 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0955 Klenovecké lúky (pdf, 163 kB)