Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0943 Livovská jelšina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu