Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0953 Korunkovské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu