Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0953 Korunkovské lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0953 Korunkovské lúky  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (strana č. 1) (pdf, 665 kB)

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0953 Korunkovské lúky  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (strana č. 2) (pdf, 595 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0953 Korunkovské lúky (jpg, 2,83 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0953 Korunkovské lúky (pdf, 122 kB)