Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0952 Tvarožecké lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0952 Tvarožecké lúky  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (strana č. 1) (pdf, 664 kB)

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0952 Tvarožecké lúky  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (strana č. 2) (pdf, 604 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0952 Tvarožecké lúky (jpg, 2,90 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0952 Tvarožecké lúky (pdf, 210 kB)