Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 81,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu (jpg, 4,27 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu (pdf, 220/ kB)