Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0950 Jordanec do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0950 Jordanec do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 69,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0950 Jordanec (jpg, 2,91 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0950 Jordanec (pdf, 198 kB)