Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0942 Bradlové pásmo do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významuSKUEV0942 Bradlové pásmo do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 67,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0942 Bradlové pásmo (jpg, 2,86 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0942 Bradlové pásmo (pdf, 122 kB)