Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 76,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora (jpg, 2,86 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0938 Rakytová hora (pdf, 124 kB)