Vytlačiť Poslať stránku

2. prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu