Vytlačiť Poslať stránku

2. prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k 2. prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 123 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica (jpg, 0,99 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0937 Kustrica (pdf, 121 kB)