Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 78.7 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0936 Horný tok Tople (jpg, 4,79 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0936 Horný tok Tople (pdf, 207 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0936 Horný tok Tople (pdf, 209 kB)