Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0933 Valalská voda do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0933 Valalská voda do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 45,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0933 Valalská voda (jpg, 2,87 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0933 Valalská voda (pdf, 122 kB)