Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0931 Kolačkovský potok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0931 Kolačkovský potok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 76,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0931 Kolačkovský potok (jpg, 2,89 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0931 Kolačkovský potok (pdf, 200/ kB)