Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 147 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra (jpg, 4,23 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra (pdf, 127 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra (pdf, 126/ kB)