Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu