Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 89,7 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu (jpg, 4,54 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu (pdf, 134 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0928 Stredný tok Hornádu (pdf, 147 kB)