Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0927 Hrádok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu