Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0925 Aboď do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0925 Aboď do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 63,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0925 Aboď (jpg, 2,89 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0925 Aboď (pdf, 198 kB)