Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0925 Aboď do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu