Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0924 Zbojnícka dolina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu