Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0922 Bubeník do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0922 Bubeník do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 69,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0922 Bubeník (jpg, 2,28 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0922 Bubeník (pdf, 198 kB)