Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0921 Meliatsky profil do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu