Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0921 Meliatsky profil do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0921 Meliatsky profil do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 66,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0921 Meliatsky profil (jpg, 2,37 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0921 Meliatsky profil (pdf, 194 kB)