Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0919 Kloptaň do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0919 Kloptaň do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 58,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0919 Kloptaň (jpg, 2,42 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0919 Kloptaň (pdf, 8,43 kB)