Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0917 Dlhý vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0917 Dlhý vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 67,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0917 Dlhý vrch (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0917 Dlhý vrch (pdf, 195 kB)