Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

21.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 98,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty (jpg, 2,82 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0912 Šiguty (pdf, 119 kB)

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže