Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0911 Vrchná hora do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu