Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0910 Konopiská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0910 Konopiská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 67,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0910 Konopiská (jpg, 2,37 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0910 Konopiská (pdf, 197 kB)