Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0907 Peterklín do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu