Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0907 Peterklín do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0907 Peterklín  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 65,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0907 Peterklín (jpg, 2,25 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0907 Peterklín (pdf, 118 kB)