Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0897 Belušky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0897 Belušky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 69,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0897 Belušky (jpg, 2,71 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0897 Belušky (pdf, 126/ kB)