Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0892 Dolný Chlm do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0892 Dolný Chlm do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 149 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0892 Dolný Chlm (jpg, 2,92 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0892 Dolný Chlm (pdf, 121 kB)