Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0891 Domanické stráne do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0891 Domanické stráne do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 123 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0891 Domanické stráne (jpg, 2,84 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0891 Domanické stráne (pdf, 119/ kB)