Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0890 Pírovské do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0890 Pírovské do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 126 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0890 Pírovské (jpg, 2,99 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0890 Pírovské (pdf, 208 kB)