Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0889 Medovarské dubiny do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0889 Medovarské dubiny do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 113 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0889 Medovarské dubiny (jpg, 2,86 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0889 Medovarské dubiny (pdf, 124 kB)