Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0887 Prochotské do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0887 Prochotské do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 123 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0887 Prochotské (jpg, 2,62 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0887 Prochotské (pdf, 118/ kB)