Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0886 Rykynčické lesostepi do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0886 Rykynčické lesostepi do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 103 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0886 Rykynčické lesostepi (jpg, 2,93 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0886 Rykynčické lesostepi (pdf, 131 kB)